Olie analyse

Olie analyse

Professionele gebruikers weten sinds lang welke bijdrage olie analyses kunnen leveren om de performantie van hun machines te optimaliseren.

Olie analyses waarschuwen bij abnormale condities die tot abnormale, vroegtijdige slijtage en degradatie zouden kunnen leiden van de machine en/of het smeermiddel.

Zo kan U perfect de conditie van uw machine als de olie opvolgen!

De resultaten van deze analyses worden duidelijk weergegeven in histogrammen en vormen de basis van een precieze diagnose.

Deze analyses kunnen gelijklopend uitgevoerd worden met trillingsanalysemetingen en zodat een conditioneel onderhoudsprogramma opgesteld kan worden voor het strategisch belangrijke materieel.

Een goede opvolging van de analyse resultaten zal bijdragen tot de vermindering van het verbruik, de beperking van de kosten, de vereenvoudiging van het onderhoud en de verbetering van de productiviteit.
Voor meer info, contacteer onze customer service of één van onze smeermiddelenadviseurs.


Contacteer ons | Privacy verklaring

Copyright ©2014 verolub.be Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Cats&Dogs bvba