Privacyverklaring

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt Verolub n.v. zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle terzake geldende voorschriften na te leven.

Verolub n.v. verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

Verolub n.v. kan uw gegevens gebruiken om aanbiedingen te sturen van diensten of producten, voor commerciële doeleinden of om logistieke en technische informatie redenen.

Verolub n.v. bewaart de gegevens in een beveiligde databank.

Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Verolub n.v. ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Verolub n.v., gevestigd te B 3560 Lummen, Klaverbladstraat 2A, zullen wij uw gegevens aanpassen, verbeteren of schrappen.

Verolub n.v. zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.


Contacteer ons | Privacy verklaring

Copyright ©2014 verolub.be Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Cats&Dogs bvba